ԷկոԼաբը ծրագիր է՝ ուղղված ակտիվ քաղաքացիությանը, որը կենտրոնացված է կրթելու երիտասարդներին՝ տալով նրանց համապատասխան ունակություններ, վերաբերմունք և արժեքներ կերտելու կայուն ապագա Հայաստանի համար:

Նպատակները

ԷկոԼաբ ծրագիրը խթանում է ռեսուրսների արդյունավետ և խնայողաբար օգտագործմանը, խելամիտ վերաբերմունքին շրջակա միջավայրի նկատմամբ և պատասխանատվությանը ապագա սերունդների նկատմամբ:

Մենք քաջալերում ենք երիտասարդներին պատասխանատու լինել իրենց իսկ Էկոլոգիական ժառանգության և սոցիալական միջավայրի համար:

Մեր գործողությունների միջոցով մենք աջակցում ենք Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ջանքերն ուղղված շրջակա միջավայրի պաշտպանության քայլերին: